Gaz Brothers, Bartosz Grąbczewski, mikrofon

Korespondent Bartosz Grąbczewski 🙂