Uczestnicy szkolenia 4x4 omawiają sposób pokonania przeszkody.